Saturday, 4 November 2017

Οι Γιατροί μας φεύγουν

Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 η εφημερίδα των Αθηνών ΤΑ ΝΕΑ δημοσίευσε ένα άρθρο αναφερόμενο στην πνευματική μετανάστευση του Ελληνισμού, δηλαδή των νέων Ιατρών, οι οποίοι άμα τη λήξει των σπουδών τους, ετοιμάζονται να εργασθούν στο εξωτερικό. Και η εφημερίδα εν συνεχεία αναλύει πόσο στοιχίζει στον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά και στις οικογένειες των Ιατρών, το έξοδο της σπουδής αυτών.


Οι Έλληνες που εδιάβασαν το εν λόγω άρθρο αναρωτούνται, που βαδίζει η χώρα μας. Οι ξένοι μετά χαράς βέβαια τους υποδέχονται, γιατί το Ελληνικό Πανεπιστήμιο που προετοιμάζει τους Γιατρούς μας, θεωρείται ότι είναι ένα από τα πλέον, θεωρητικώς τουλάχιστον, υψηλού επιπέδου παγκοσμίως.

Ερωτά ο σκεπτόμενος πολίτης της χώρας τούτης, που οφείλεται το κατάντημα τούτο, η πνευματική διανόηση της χώρας να ξερριζώνεται και να φεύγει εκτός της πατρίδος του.

Είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι λείπουν πολλά από τη χώρα, παρ’ όλη την ευκολία πού προσφέρει η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Όλα τα δημόσια λειτουργήματα στενάζουν από την γραφειοκρατία. Πολύ αμφιβάλλω εάν οι δημόσιοι υπάλληλοι που πρέπει να διεκπεραιώνουν με ευχέρεια τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί  είναι σωστά εκπαιδευμένοι και ικανοί. 

Αλλά το σημαντικώτερο απ’ όλα είναι τα αναχρονιστικά συστήματα που χρησιμοποιούν για να φέρουν είς πέρας  μία υπόθεση. Είναι αυταπόδεικτο ότι δεν διοικούν ικανοί διευθύνοντες.

Τώρα έρχεται στην σκέψη ευλόγως η κομματική πελατεία η οποία έχει κυριολεκτικώς βαλτώσει την χώρα. Δυστυχώς, υπεύθυνη κατά την γνώμη μου, είναι η πανθομολογούμενη κομματική πελατεία, η οποία σαν σαράκι τρώγει το υγειές κορμί του Ελληνισμού, μέρος του οποίου είναι και οι Γιατροί μας, οι οποίοι παίρνουν τα μάτια τους και φεύγουν, στερώντας την πατρίδα των καλών υπηρεσιών τους. Το βλέπουμε πως ενεργούν οι πολιτικοί μας προκειμένου να συντηρήσουν το δημόσιο από το οποίο ζούν και εκτρέφονται από την πελατεία.

Αυτοί  που διοικούν την χώρα για το κατάντημα  αυτό είναι υπεύθυνοι, οι οποίοι κάθε φορά που γίνονται εκλογές υπόσχονται λαγούς και πετραχήλια προκειμένουν να επανεκλεγούν, χρησιμοποιώντας θεμιτά και αθέμιτα μέσα, υποσχόμενοι θέσεις στο δημόσιο για τούς ψηφοφόρους. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί που ενεργούν και κάνουν τα πάντα για να επιτύχουν τόν σκοπό τους και ο ΛΑΟΣ είναι εξίσου υπεύθυνος και αυτό είναι καιρός να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες. 

Λυπούμαι να είπω ότι όπως πάμε το μέλλον μας είναι όχι μόνο ζοφερό, αλλά θα προκαλέσει τον αφελληνισμό της πατρίδος μας. Έλληνες ξυπνήστε, οι πρόγονοί μας  έχυσαν αίμα και υδρώτα να  ελευθερώσουν την πατρίδα μας, η οποία  είναι το ΔΙΑΜΑΝΤΙ  της Μεσογείου, καταλάβετέ το. Η Ελλάδα εάν αποκτήσει σωστούς πολιτικούς να την διοικήσουν, η χώρα θα μεγαλουργήσει. Θα γίνει κραταιά χώρα της Μεσογείου, οι φίλοι θα την σέβονται  και οι εχθροί θα την φοβούνται, γιατί έχει τα πάντα, δεν της λείπει τίποτα, ΓΗ και ΘΑΛΑΣΣΑ, ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΡΑΝΟ. Οι βόρειοι ευρωπαίοι τα ζηλεύουν όλα αυτά και εμείς καθόμαστε και κλαίμε την μοίρα μας.  Αυτά όλα εάν αξιοποιηθούν με την τεχνική που σήμερα προσφέρει η επιστήμη, κανείς δεν θα μείνει άνεργος.

Νικόλαος Πούλιος
Ομότιμος Αρχιγραμματέας Ι.Α. Θυατείρων & Μ.Β.

No comments: