Sunday, 19 November 2017

Εγκύκλιος Νηστείας Χριστουγέννων

Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου
με την Είσοδό μας στην περίοδον της Νηστείας πριν από τα Χριστούγεννα


Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ μαζί σας για να σας υπενθυμίσω ότι από την Τετάρτη 15ην τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου, εορτή των Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων Γουρία, Σαμωνά και Αββίβου, μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Η Μάνα Εκκλησία με τους ύμνους τις Ιερές Ακολουθίες, τις προσευχές και με τις νηστείες, μας εισαγάγει στο Μυστήριο των Χριστουγέννων. Η περίοδος αυτή μπαίνει με την ψαλμωδία των Χριστουγεννιάτικων καταβασιών «Χριστός γεννάται δοξάσαται, Χριστός εξ ουρανού απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, Άσατε τω Κύριω πάσα η γη και εν ευφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δεδόξασται». Τούτη η παν-χριστιανική γιορτή βεβαιώνεται με πράξεις, εκφράζεται με την προσευχή, την καθημερινή και την δημόσια που γίνεται στις Εκκλησίες κάθε Κυριακή και γιορτή, στα Μοναστήρια και τα Ασκητήρια όπου οι Μοναχοί και οι Μοναχές αφιερώνουν την ζωή τους εις την δοξολογία του εν Τριάδι Προσκυνουμένου Θεού. Με το Γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Θεανθρώπου Χριστού πραγματοποιούνται οι Προφητείες των Αγίων του Ισραηλιτικού Λαού και των Σοφών του Αρχαίου Κόσμου, της Ελλάδος και της Μέσης Ανατολής. Εμείς είμαστε προνομοιούχοι γιατί ζούμε στους χρόνους της «Χριστογένεσης», έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι αιώνιες βουλές της θείας φιλανθρωπίας και αγάπης στο πρόσωπο του «Μονογενούς Υιού καί Λόγου του Θεού γεννηθέντος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας». Γι’ αυτό ακολουθώντας τον ιερόν υμνωδόν της Εκκλησίας, υπενθυμίζουμε σε όλους την πίστη και την λατρεία που πρέπει να προσφέρουμε στο Σωτήρα ημών Χριστό. Η δοξολογία δεν περιορίζεται σε λόγους μόνον αλλά γίνεται πράξις, γίνεται οικείωση και προσωπική σχέση και εσωτερική βεβαιότητα αλλά και πίστη ζωντανή εις τον Χριστόν ότι είναι Σωτήρας και Λυτρωτής και Ευεργέτης του Ανθρωπίνου Γένους.

Οι σαράντα αυτές μέρες πριν από τα Χριστούγεννα είναι μέρες προσμονής και προσδοκίας του ερχομού του Λυτρωτού μας Χριστού γι’ αυτό να εορτάσουμε ιεροπρεπώς με ειρήνη, με αγάπη, με καθαρότητα ψυχής και σώματος, απαλλαγμένοι από τα πολλά και δυσβάστακτα «βαρίδια» που ο καθένας από μας φέρει στη ψυχή και το σώμα του. Το ζητούμενον, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, είναι να αγωνιζόμαστε μέχρις ότου «μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας» και να ομολογούμε «ότι τα πάντα και εν πάσι Χριστός», ο οποίος θα κατευθύνει την ζωή μας και τις πράξεις μας ώστε να είμαστε πάντα όργανα της Θείας Χάριτος και μέλη του μυστικού σώματός Του, της Εκκλησίας Του. Η απλότης του βίου, η σεμνότητα της ενδυμασίας και της βιωτής, το ταπεινό φρόνημα και η ιερά αλληλεγγύη και η σκέψη μας για τους άλλους, τους φτωχούς και τους ταπεινούς τη καρδία, η αδιάλειπτη προσευχή γι’ αυτούς που ελησμόνησεν η φύσις και η απληστία μας, θα μας βοηθήσει στην αληθινή και γνήσια προετοιμασία μας για την υποδοχή του Μοναδικού Επισκέπτη του Ανθρωπίνου Γένους, του Χριστού τον οποίον η Χριστιανοσύνη αναμένει εορταστικά σ’ αυτήν την Περίοδο. Γι’ αυτό ας προσευχηθούμε, «σεμνά και ταπεινά» για να έλθει ο Χριστός φέρνοντας την ποθητή πίστη, την σταθερή ελπίδα, την ειρήνη και την αγάπη και την αδελφοσύνη που όλοι μας έχουμε μεγάλη ανάγκη, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Θείος Παύλος «ως ουν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε, ερριζωμένοι και εποικοδομούμενοι εν αυτώ και βεβαιούμενοι εν τη πίστει, καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή εν ευχαριστία» (Κολ. β’, 6-7).

Ευχόμενος όπως με υγεία και χαρά περάσουμε αυτές τις Άγιες Μέρες, και εν αναμονή της μεγαλώνυμης εορτής των Χριστουγέννων, διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Νοέμβριος 2017

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωσθεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Κυριακή 12 ή 19 Νοεμβρίου 2017 

No comments: